FANDOM


Zaolzie - zachodnia część Śląska Cieszyńskiego, znajdująca się obecnie na terytorium Republiki Czeskiej. Obszar ten obejmuje powierzchnię 805 km². Większe miasta leżące na Zaolziu to Karwina, Trzyniec i Czeski Cieszyn.

Polacy Edytuj

Zaolzie w dużej mierze zamieszkane jest przez Polaków. Aktualnie mieszka tam ok. 43 tys. osób deklarujących narodowość polską. W roku 1920 mieszkało tu ponad 100 tys. polaków, stanowili oni wówczas zdecydowaną większość mieszkańców.

Z Zaolzia pochodzi kilku znanych Polaków, m. in. piosenkarki Ewa Farna i Halina Młynkowa.

Historia Edytuj

W okresie międzywojennym Zaolzie było terenem spornym pomiędzy Polską a Czechosłowacją. 28 lipca 1920 na konferencji w Spa zadecydowano o korzystnym dla Czechosłowacji podziale spornych obszarów. Miało to miejsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przez co strona polska nie była w stanie poświęcić kwestii wystarczająco dużo uwagi. Zaolzie przyłączono do Polski w październiku 1938 roku. W tym samym czasie III Rzesza wymusiła od Czechosłowacji przyłączenie do siebie Sudetów i innych terenów przygranicznych.

Po II wojnie światowej zgodnie z decyzją Józefa Stalina przywrócono na tym obszarze granicę sprzed 1938 roku. Zaolzie ponownie zostało włączone do Czechosłowacji.