FANDOM


Załęczański Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony na pograniczu trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Pod względem fizycznogeograficznym leży na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Został utworzony 5 stycznia 1978 roku jako pierwszy park krajobrazowy w środkowej Polsce. Zamyka od północy system jurajskich parków krajobrazowych. Powierzchnia parku wynosi 14750 ha, a jego otuliny 12010 ha.

Charakterystyka Edytuj

Załęczański Park Krajobrazowy utworzono w celu ochrony jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej, którego charakterystyczną cechą jest liczne występowanie wapiennych ostańców z różnymi formami krasu (jaskinie, leje, suche doliny, wywierzyska). Przez park przepływa na długości 40 km rzeka Warta, która zmienia tu chwilowo kierunek biegu z zachodniego na wschodni, tworząc malownicze, wygięte na zachód zakole, tzw. Załęczański Łuk Warty. Przepływając między pasmami wzgórz morenowych zlodowacenia środkowopolskiego rzeźbi w swym naturalnym korycie głębokie przełomy.

Rezerwaty przyrody Edytuj

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie znajduje się 5 rezerwatów przyrody, w tym 1 rezerwat ścisły.

Rezerwaty przyrody w obrębie parku Edytuj

Rezerwaty przyrody w otulinie parku Edytuj

Pomniki przyrody Edytuj

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym ochroną w formie pomników przyrody objęto 13 obiektów. 4 z nich to pomniki przyrody nieożywionej.

Pomniki przyrody w ZPK:

  • Góra Świętej Genowefy - najdalej wysunięty na północ ostaniec Jury Wieluńskiej, położony ok. 1 km na zachód od wsi Bobrowniki
  • Granatowe Źródła - jedyne pulsujące, terasowe źródła krasowe na Jurze Polskiej (część wody bije ze skalnej szczeliny na brzegu, a część na dnie zbiornika, którym jest starorzecze rzeki Warty), położone między wsiami Troniny i Stara Wieś
  • Ujście Suchej Strugi - ujście strugi do Warty w formie wywierzyska krasowego, położone w okolicy wsi Lisowice
  • Jaskinia Ewy
  • Żabi Staw - wysoko zawieszony nad dnem doliny rzeki Warty zbiornik wody stojącej z liczną populacją podlegających ścisłej ochronie grzybieni północnych, położony ok. 1 km na zachód od Bobrownik

Pomnikami przyrody są także rosnące w parku pojedyncze drzewa lub grupy drzew, przeważnie dębów, klonów i lip, o obwodach pnia od 270 do 674 cm.

Użytki ekologiczne Edytuj

Na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ochroną w formie użytków ekologicznych objęto: starorzecze Warty nazywane "Wronią Wodą" oraz trzy bagna śródleśne położone w Nadleśnictwie Wieluń. W otulinie parku znajduje się pięć bagien bagien śródleśnych (są to również użytki ekologiczne), także należące do Nadleśnictwa Wieluń.

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Opis parku na stronie Sieradzkich Parków Krajobrazowych