FANDOM


Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub 1354, zm. 1.06.1434) - mąż św. Jadwigi Andegaweńskiej. Wielki książę litewski w latach 1377-1381 i 1382-1401, król Polski w latach 1386-1432 i najwyższy książę litewski w latach 1401-1434. W 1385 r. zawarł  z Polska unię w Krewie, na mocy której Litwa przyjęła chrzest i chrześcijaństwo od Polaków, poślubił węgierską księżniczkę Jadwigę, która była królem Polski. Dzięki tej unii Polska i Litwa miały jednego władcę. W 1410 roku jego wojska zwyciężyły pod Grunwaldem z Krzyżakami. Zawarł pokój z Krzyżakami w Toruniu. W 1386 r. po śmierci żony i córki objął panowanie w państwie polsko-litewskim. Od tego roku aż do 1572 r. w Polsce panowała dynastia Jagiellonów.


Puzzle stub Ten artykuł jest tylko zalążkiem. Jeśli możesz – rozbuduj to hasło.