FANDOM


Region karpacki
Region Karpacki
Położenie regionu karpackiego na mapie Europy. Kolorem pomarańczowym oznaczono właściwe Karpaty, jasnozielonym - Podkarpacie i Równiny Południoworumuńskie, ciemnozielonym - Kotlinę Panońską
Megaregion Region karpacki
Zajmowane jednostki administracyjne Austria
Chorwacja
Czechy
Polska
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Ukraina
Węgry
Region karpacki (5) - megaregion fizycznogeograficzny Europy Środkowej, obejmujący jedne z największych gór na kontynencie europejskim - Karpaty, wraz z pierścieniem obniżeń otaczających je od zewnątrz (czyli Podkarpacie i Równiny Południoworumuńskie) oraz zespół obniżeń w wielkim zapadlisku tektonicznym wewnątrz łuku Karpat (czyli Kotlinę Panońską wraz z kotlinami Wiedeńską i Tullneńską). Leży między Wyżynami Polskimi na północy, Niziną Wschodnioeuropejską na wschodzie, Morzem Czarnym na południowym wschodzie, Półwyspem Bałkańskim na południu a Alpami i Masywem Czeskim na zachodzie. Zajmuje powierzchnię 555 tys. km2, z czego na poszczególne jego części przypada:
 • właściwe Karpaty - 209 tys. km2
 • obniżenia zewnętrzne - 174 tys. km2
 • obniżenia wewnętrzne - 172 tys. km2

Region karpacki leży na obszarze 10 państw: Austrii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Państwami położonymi w całości na terenie regionu karpackiego są Rumunia i Słowacja. Polska część regionu karpackiego zajmuje ok. 10% powierzchni kraju i obejmuje polską część Karpat właściwych oraz pas kotlin podkarpackich wchodzących w skład Podkarpacia Północnego.

Regionalizacja fizycznogeograficzna Edytuj

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Europy w uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej region karpacki dzieli się na 6 prowincji, a dalej na 23 podprowincje. Ich lista znajduje się poniżej. Wszystkie prowincje i podprowincje opatrzone linkami wewnętrznymi znajdują się przynajmniej częściowo w granicach Polski.

51 Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

52 Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim

53 Karpaty Południowe

 • 531 Właściwe Karpaty Południowe
 • 532 Subkarpaty Południowe
 • 533 Góry Banackie

54 Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

 • 541 Wyżyna Transylwańska
 • 542 Góry Zachodniorumuńskie

55 Kotlina Panońska

 • 551 Kotlina Zachodniopanońska
 • 552 Średniogórze Zadunajskie
 • 553 Wysoczyzny Zadunajskie
 • 554-555 Wielka Nizina Węgierska

56 Równiny Południoworumuńskie

 • 561 Nizina Wołoska
 • 562 Dobrudża
 • 563 Delta Dunaju