FANDOM


Olza - rzeka w południowej Polsce i północno-wschodnich Czechach, o długości 86 km, z czego 14 km jej biegu znajduje się w Polsce. Przepływa przez województwo śląskie i kraj morawsko-śląski. Powierzchnia dorzecza Olzy wynosi 1118 km2, z czego 479 km2 leży w Polsce. Średni przepływ rzeki (mierzony w Cieszynie) wynosi 89 m3/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody to 4,5 m.

Olza ma swoje źródła we wsi Koniaków w gminie Istebna, na obszarze Beskidu Śląskiego. Płynie dalej przez Pogórze Śląskie. Górny bieg pokonuje w Polsce. Od Jasnowic do Cieszyna płynie w całości na obszarze Czech, następnie do Kaczyc stanowi rzekę graniczną, potem aż do Gołkowic płynie tylko przez Czechy, przez obszar Kotliny Ostrawskiej. W polskiej wsi Olza uchodzi do Odry.

Głównymi dopływami zasilającymi Olzę są: Puńcówka, Piotrówka i Szotkówka. Największymi miastami położonymi nad tą rzeką są m. in.: Cieszyn, Czeski Cieszyn, Jabłonków, Karwina i Trzyniec[1].

Zachodnią część Śląska Cieszyńskiego, leżącą głównie na lewym brzegu Olzy, określa się jako Zaolzie.

Przypisy Edytuj

  1. Olza - Encyklopedia PWN