FANDOM


Mitologia Polańska (właśc. Mitologia Słowiańska) - Nazwa określająca wierzenia słowiańskie kultywowane na terenach dzisiejszej Rzeczpospolitej Polski i Łużyc. Współcześnie praktykowana przez niektóre stowarzyszenia Rodzimowiercze.

Mitologią Polską określa się wierzenia plemion: Polan, Ślężan, Pomorzan i Wiślan.

Bogowie Edytuj

  • Jasz (Jessa, Yessa) - Naczelny Panteonu łączący w sobie funkcje ogólnosłowiańskiego Peruna i częściowo Dadźboga/Dażboga. Władca piorunów i najwyższy sprawca losu. Bóg o charakterze uranicznym. Możliwe, że wiązano z nim deszcz i burze, chociaż nie jest to pewne. Prowadził walkę z Łado rękę Dzidzileli/Leli, jak pokazuje interpretacja naszych przodków tzw. letni trójkąt. Porównywany jest do rzymskiego Jowisza lub greckiego Zeusa.
  • Łado (Alado, Lado, Lada, Łada) - Bóg utrzymujący ład i porządek świata, który został stworzony przez Jasza. Najbardziej znanym kronikarzem wspominający go jest Jan Długosz, gdzie jednak pojawia się dwukrotnie: Raz jako bóg wojny, a raz jako bogini mająca świątynie na Mazowszu. Może to być nawiązaniem do aspektem boskiej pary pojawiającej się w wielu mitologiach, jak np. Frejr i Freja. Widocznie ma aspekt solarny i wojenny. Ładę można powiązać z parą boskich bliźniąt: Lelem i Polelem. Jemu poświęcony był kogut i dąb.
  • Dzidzilela - Powszechnie uznawana, jako inna forma Leli. Rzadziej uznawana, jako odrębne bóstwo i matka lub córka Leli mająca związek ze sferom rodziny i narodzin. Porównywana do Wenery.
  • Lela - Bogini miłości mająca związek z Lelem i Polelem. Na jej cześć urządzano tańce kobiet z mieczami. Jej atrybutami był Lilia wodna i drzewo lipy.
  • Pogoda - Bogini wiatru, pogody i chmur. Najpewniej żeńska wersja wschodniosłowiańskiego Strzyboga oraz echo połabskiej Podagi.
  • Nyja - Bóg zaświatów dbający o dusze zmarłych, surowo każący krzywoprzysięstwo.
  • Lel i Polel - Boscy bliźniacy uosobienia odwagi i męstwa.