FANDOM


Kolej w Polsce - 1953 r.

Kolej w Polsce na rok 1953

Transport kolejowy w Polsce odgrywa istotną rolę. Koleją przewozi się ok. 20% towarów i 25% osób. Długość linii kolejowych jest dość wysoka i wynosi 20360 km, co daje gęstość 6,5 km/100 km2.[1] Kolej w Polsce istnieje od 1842 roku.

W kwestii przewozu towarów koleją przewozi się głównie towary masowe, takie jak węgiel kamienny i rudy metali.

Zarządcą większości infrastruktury kolejowej jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Z linii kolejowych w Polsce korzysta ponad 100 przewoźników.[2] Największym przewoźnikiem towarowym jest spółka PKP Cargo. Przewozy osobowe w większości są realizowane przez PKP Intercity oraz należące do samorządów Przewozy Regionalne.

Rozmieszczenie Edytuj

Linie kolejowe w Polsce rozmieszczone są nierównomiernie, największe zagęszczenie występuje w południowej części kraju, a najmniejsze w północno-wschodniej. Najwięcej linii występuje w woj. śląskim, gdzie znajduje się się 1887 km. linii (15,3 km/100 km2)[3].

Nierównomierne rozmieszczenie uwarunkowane jest zarówno przyczynami ekonomicznymi (południowa część kraju jest silniej uprzemysłowiona), jak i historycznymi - wiele linii powstawało w okresie zaborów, kiedy Śląsk wchodzący w skład Prus był silnie rozwinięty gospodarczo, a obszary podlegające Rosji rozwijały się słabo.

Problemy Edytuj

Problemy polskich kolei to przestarzały tabor (średni wiek pociągów należących do Przewozów Regionalnych i PKP Intercity wynosi 26 lat) i zły stan techniczny linii (wg PKP PLK tylko 36% linii kolejowych jest w stanie dobrym, a 29% kwalifikuje się do kompleksowej wymiany nawierzchni[4]). Wynika to głównie z niedofinansowania polskich kolei.

Efektem wyżej wymienionych przyczyn są liczne spóźnienia. W 2010 roku opóźnionych było 370 894 pociągów, a łączna długość spóźnień wynosiła 140 100 godzin.[5]

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Mały Rocznik Statystyczny 2010 - str. 368
  2. Aktualny wykaz licencjonowanych przewoźników
  3. R. Dulias, A. Hibszer, Województwo śląskie, Wydawnictwo Kubajak, Kraków 2004, ISBN 83-87971-70-7, str. 141
  4. PLK SA: Infrastruktura kolejowa
  5. 140 tys. godzin opóźnienia polskiej kolei - UTK