FANDOM


Karpaty - łańcuch górski w środkowej części Europy, jeden z największych łańcuchów górskich na tym kontynencie. Najwyższym pasmem górskim Karpat są Tatry, a najwyższym szczytem jest Gerlach (2655 m n.p.m.) leżący na terenie Słowacji.

Na terenie Polski leży ok. 9% Karpat. W większości są to Karpaty Zachodnie - jedynie Bieszczady należą do Karpat Wschodnich. Przełęczą oddzielającą Karpaty Zachodnie od Wschodnich jest Przełęcz Łupkowska.

Najwyższym szczytem w polskiej części Karpat jest jeden z wierzchołków Rysów (2499 m.n.p.m) leżący na granicy polsko-słowackiej. Najwyższym szczytem spoza Tatr jest Babia Góra (1725 m n.p.m.).


Puzzle stub Ten artykuł jest tylko zalążkiem. Jeśli możesz – rozbuduj to hasło.