FANDOM


Gospodarka Polski to relatywnie dobrze rozwijająca się gospodarka na tle Europy, która jako jedyna w Europie nie popadła w recesje w czasie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010. Walutą Polski jest złoty Polski (PLN). Od 1989 roku Polska to kraj gospodarki wolnorynkowej.

PrzemysłEdytuj

Najważniejszymi gałęziami przemysłu są: przem. elektrotechniczny, samochodowy i chemiczny. W marcu 2011 roku wzrost produkcji przemysłowej wynosił 7% i był niższy niż w poprzednich miesiącach (wówczas wynosił 10,7%). Poziom z marca 2011 roku był najgorszym wynikiem od października 2009 roku, kiedy światowa gospodarka przezywała kryzys gospodarczy.

Obecnie  Polska i Turcja są liderem w produkcji sprzętów AGD. W Europie Polska jest pierwszym rynkiem, a europejscy konsumenci doceniają polską produkcję. Stoi ona na wysokim poziomie jakości i innowacji.Eksport produkcji AGD w 2013 r. miał wartość ponad 14 mld zł. 

Surowce mineralneEdytuj

Polska posiada liczne złoża węgla brunatnego i kamiennego oraz siarki. Dwa lata temu odkryto małe złoża ropy naftowej, a rok później ogromne pokłady gazu łupkowego, którego wydobywanie okazało się mało dochodowe, ze względu na nieudolne działania legislacyjne sprawa gazu łupkowego w Polsce straciła na popularności nie udało sie uzyskać żadnych korzyści z tego tytułu.

RolnictwoEdytuj

W Polsce dominuje uprawa zbóż, owoców, ziemniaków i buraków cukrowych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej.

TransportEdytuj

Transport samochodowy Edytuj

Dominującą rolę w polskim transporcie odgrywa transport samochodowy. Skupia on większość przewozów, zarówno towarów, jak i osób. W Polsce istnieje 261 tysięcy kilometrów dróg publicznych o twardej nawierzchni (ok. 84 km/100km2). Obecnie mamy 1540 km autostrad i dróg szybkiego ruchu (wzrost o 112% z 2005 roku).

Podstawowymi problemami transportu samochodowego w Polsce jest dość niska jakość dróg oraz mała ilość autostrad (około 700 km). Na załatanie największych dziur w drogach krajowych, państwo potrzebuje ponad 500 milionów złotych.

Transport kolejowy Edytuj

Osobny artykuł: Kolej w Polsce

Transport kolejowy w Polsce także odgrywa istotną rolę. Koleją przewozi się ok. 20% towarów i 25% osób. Długość linii kolejowych jest dość wysoka i wynosi 20360 km, co daje gęstość 6,5 km/100 km2. Kolej w Polsce istnieje od 1842 roku.

Zarządcą większości infrastruktury kolejowej jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Największym przewoźnikiem towarowym jest spółka PKP Cargo. Przewozy osobowe w większości są realizowane przez PKP Intercity oraz należące do samorządów Przewozy Regionalne.

PensjęEdytuj

Średnie wynagrodzenie w grudniu 2017 wyniosło 4973 zł brutto.[1]

Wzrost gospodarczy Edytuj

Obecny wzrost gospodarczy (w procentach, w porównaniu z kwartałem roku poprzedniego):

Rok Q1 Q2 Q3 Q4 ogółem
2018
2017 4,0

3,9

4,5

2016 3,0 3,1

2,5

2,7

2,8

2015 3,6 3,3 3,5 3,9 3,6
2014 3,5 3,6 3,3 3,3 3,4
2013 0,5 0,8 2,4 3,0 1,6
2012 3,7 2,2 1,3 0,2 1,9
2011 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
2010 3,0 3,5 4,2 4,3 3,8
2009 0,8 1,2 1,8 3,3 1,8
2008 6,1 6,0 5,0 3,0 5,0
2007 7,4 6,5 6,5 6,5 6,7
2006 5,4 6,3 6,6 6,6 6,2
2005 2,1 2,8 3,7 4,3 3,3
2004 7,0 6,1 4,8 4,9 5,1
2003 2,2 3,8 4,7 4,7 3,7

Historia rozwoju PolskiEdytuj

Projekt Edwarda Gierka z lat 70.Edytuj

Polityka gospodarcza Edwarda Gierka polegała na budowaniu jak najwięcej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu licznych kredytów zaciągniętych od państw Europy Zachodniej. Projekt się nie powiódł ze względu na konieczność spłaty długów, uzależnienie Polski od gospodarki ZSRR, która celowo obniżyła wartość rubla (i tym samym złotego, który miał sztywny kurs) oraz braku pieniędzy na rozwój energetyki, która doprowadziła do zniszczenia znacznej części towaru, którego nie przeznaczono na eksport. To spowodowało długoletni kryzys gospodarczy oraz pojawienie się Solidarności, pierwszego legalnego związku zawodowego z okresu Polski komunistycznej.

Kryzys gospodarczy lat 2008-2011Edytuj

Światowy kryzys gospodarczy lat 2008-2011 nie spowodował w Polsce takich szkód. W 2009 roku jako jedyny kraj z Europy miał dodatni wzrost gospodarczy (1,8%). Pod koniec 2010 roku w Polsce na szeroką skalę pojawił się problem długu publicznego oraz braku pieniędzy do odbudowy kraju (inne kraje na świecie wyszły lub wychodzą z kryzysu). W 2011 roku zmieniony został próg VAT (z 22% do 23%, z 7% do 8% oraz pojawił się nowy 5%). Obecnie jednym z większych problemów polskiej gospodarki są rosnące ceny różnych produktów. Wzrost cen paliwa spowodowany jest między innymi zamieszkami i rewolucjami na terenie państw arabskich oraz wysoką akcyzą. Wysokie ceny paliw zapoczątkowały wzrost cen innych produktów (wyższe koszty transportu). W maju 2011 roku ceny paliwa znów podskoczyły od 7 do 10 groszy za litr ze względu na zniknięciu ulg na biokomponenty używane do produkcji benzyny.

BezrobocieEdytuj

Obecnie (2018) bezrobocie w Polsce jest najniższe od niemal 30 lat.Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2018 roku 6,9 proc. Styczeń 2018 roku był pierwszym miesiącem wzrostu bezrobocia o 0,3 pkt. proc. Generalnie jednak bezrobocie rejestrowane w Polsce waha się od 6 do 8 procent.

Jednak według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się do 4,4% i osiągnęła najniższą wartość w historii tych badań. Choć Polska znajduje się w unijnej czołówce krajów o najniższym bezrobociu, to jeszcze nie oznacza idealnej kondycji rynku pracy.

W grudniu 2017 roku stopa bezrobocia BAEL wyniosła w Polsce 4,4% wobec 4,5% miesiąc wcześniej oraz 5,5% odnotowanych rok wcześniej. Przekłada się to na 763 tysiące bezrobotnych. Badania Eurostatu opierają się o inną metodologię niż informacje o bezrobociu z Polski.

Gospodarka Polski w statystykachEdytuj

  • Polska wraz z Rosją produkują, eksportują i kupują największą na świecie ilość wódki przekraczającej 50% światowego handlu tym napojem.
  • Stopa bezrobocia w marcu 2011 roku - 13,1% (spadek z lutego o 0,1 punktów procentowych).
  • Na stu Polaków przypada 115 telefonów komórkowych.
  • Inflacja: 3,6% (luty 2011).
  • Stopa procentowa: 16% (z kwietnia 2011 roku wyliczona przez Tax Care dla Unii Europejskiej).
  • Średnia kwota wolna od opodatkowania: 3091 zł (7,5% średniego wynagrodzenia w ciągu roku).
  • Eksport z Polski z 2010 roku: 455 mln euro.
  • Polska została zaliczone do najuboższych państw w UE pod względem wypłacania minimalnych płac.
  • Polacy pracują średnio około 1 800 godzin w ciągu roku. Efektywność pracy jest sześciokrotnie niższa od efektywności Francuzów i Irlandczyków.

Przypis Edytuj

  1. http://wyborcza.pl/7,155287,22909467,gus-srednie-wynagrodzenie-to-prawie-5-tys-zl-a-ile-zarabiamy.html