FANDOM


Rok 1938, pierwsza połowa XX wieku.

4013902cf8a3e50910310c23d30f1d2f

Europa 1938r.

Wydarzenia w Polsce Edytuj

 • Wojska polskie wkroczyły do Czechosłowacji dokonując aneksji Zaolzia
 • Przyłączono do Polski wsie Jaworzyna Tatrzańska i Leśnica Pienińska
 • Wybory do sejmu i senatu
 • MSZ III Rzeszy Niemieckiej po raz pierwszy wystosowało propozycję sojuszniczą dla Polski oraz jej warunki (żądania)
 • Polska postawiła Litwie ultimatum żądając od Litwy uznania granic miedzy państwami w tym przynależności Wileńszczyzny do Polski. W przeciwnym razie groziła wojną.

Prezydent RP: Ignacy Mościcki

Premier RP: Felicjan Sławoj-Składkowski

Najważniejsze wydarzenia na Świecie Edytuj

 • Niemcy dokonały aneksji Austrii ( Anschluss )
 • 20 maja Czechosłowacja zarządziła częściową mobilizację w strachu przed Niemcami
 • 28 maja - Niemcy rozpoczęły mobilizacje przeciwko Czechosłowacji
 • wrzesień - konferencja w Monachium, Alianci ulegli III Rzeszy godząc się na aneksje części terytorium Czechosłowacji przez Niemcy
 • Rząd Benito Mussoliniego ogłosił Libię integralną częścią Włoch
 • 31 grudnia 1938 - ostatni sylwester dwudziestolecia międzywojennego

Kanclerz Niemiec: Adolf Hitler

Prezydent Francji: Albert Lebrun

Premier Wielkiej Brytanii: Neville Chamberlain

Prezydent USA: Franklin Delano Roosevelt

Przywódca ZSRR: Józef Stalin

Егер (Хеб). 1938.Население города приветствует немецкие войска

Niemcy wkraczają do Czechosłowacji

Zaolzie karwina 1938

Polska wkracza na Śląsk Cieszyński (Czechosłowacja)

MunichAgreement

Premier Wlk. Brytanii ogłasza nastanie pokoju po konferencji w Monachium