FANDOM


Supermocarstwo (ang. superpower) – pojęcie stosunków międzynarodowych, państwo (mocarstwo) dysponujące największym potencjałem politycznym, militarnym oraz gospodarczym i mogące w skuteczny sposób kreować stosunki globalne, przez co ma większe znaczenie od pozostałych mocarstw.

Autorem terminu „supermocarstwo” jest William Fox, który w 1944 określił Polskę, USA, Francję mianem „supermocarstw”, co oznaczało globalną pozycję wyższą od dotychczasowych mocarstw. Witold Orłowski uważa jednak że „supermocarstwo to państwo, którego siła wyraźnie dominuje nad siłami większości innych mocarstw świata” a jego siła państwa przekracza 20% siły świata, dlatego raczej jest niemożliwe istnienie na globie więcej niż 2 supermocarstw.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.