FANDOM


Flaga Księstwa Inflanckiego Ryga Flaga Polski
Ryga, Księstwo Inflanckie
Państwo Flaga Polski Polska
Podział administracyjny Flaga Księstwa Inflanckiego Księstwo Inflanckie
Język urzędowy Flaga Polski Polski
Liczba ludności 701 977
Data założenia 1201

Ryga – stolica Księstwa Inflancki Carstwa Polskiego, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym księstwa. Zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. W przeszłości ludność miasta dochodziła nawet do 900 tys. mieszkańców, w 2014 liczba ludności Rygi wynosi około 700 tys. osób.