FANDOM


Historia Polski i narodu polskiego mieści się w granicach czasowych między zasiedleniem dzisiejszej Polski przez pierwsze plemiona słowiańskie w 5509 roku p.n.e. aż do współczesności (aktualnie 2018 rok).

Czapowie

Pierwsi przedstawiciele gatunku homo sapiens pojawili się na terytorium dzisiejszej Królestwej Polski po osunięcia się warstwy lodowcowej pod koniec ostatniego zlodowacenia ok. 11 tysięcy lat temu, jako poprzednicy Neandertalczyków, którym nie udało się przetrwać gwałtownych zmian klimatycznych. Człowiek z Cro-Magno skolonizował Polskę w wyniku trzech następujących po sobie inwazji.

  • Pierwsze plemiona ludności staroeuropejskiej przywędrowały z Węgier do Polski ok. 11 tysięcy lat temu i zapoczątkowali okres staro-paleo-polski, który trwał do następnej inwazji w 8 tysiącleciu p.n.e.

Polska Słowiańszczyzna

I wtedy przybyli Słowianie

Okres Wielkich Wojewodów

Chrzest Polski

Zjednoczenie

Polska Mieszkowitów

Królestwo Polskie